UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Novacast - Ny Camitoorder

00:00 / 1 december 2010 Article

Ordern utgörs av två mindre CAMITO verktygsstommar som bas för verktygsom Schweikert kommer att färdigställa för egen tillverkning avkarosseri-komponenter för leverans till en större fordonsgrupp.

Schweikert är en av Europas ledande systemleverantörer avkarosserikomponenter till fordonsindustrin. Bolaget har kunder såsomVW, Audi, Porsche, BMW and Mercedes.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Klicka här för att läsa Remium Review på bolagets Q3-rapport