UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 51

12:11 / 20 december 2010 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Lagercrantz har ett flertal personer i ledningen, däribland VD Jörgen Wigh och vice VD samt CFO Niklas Enmark, löst in ett större antal köpoptioner och därefter sålt aktierna.

  • Addnodes styrelseledamot Lars Save har i omgångar minskat sitt in nehav med totalt 96 810 st aktier. Enligt finansinspektionen äger Lars Save nu 74 000 st aktier i bolaget.

  • Staffan Ek, Advisor i Cellavision, ökar sitt innehav med 10 000 st aktier och äger nu 30 000 st aktier i bolaget.

  • Osmo Laita, VD för Proacts dotterbolag Proact Datasystem Oy, säljeri omgångar 15 025 st aktier och har sedan oktober totalt sålt 37 850 st aktier i bolaget. Osmo Laitas innehav uppgår nu till 10 000 st aktier.