UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 49

13:07 / 6 december 2010 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Geveko fortsätter styrelseledamoten Christer Oskarsson Simrén att köpa aktier och har sedan den senaste insideranalyser köpt ytterligare 50 000 st.

  • Rutger Arnhult, Sagax näst största ägare till röster sett, köper ytterligare 120 882 st aktier och kontrollerar nu 5,5 % av kapitalet samt 12,0 % av rösterna i bolaget.

  • Även i Precise Biometrics fortsätter insiders att öka. Torbjörn Clementz köper i likhet med föregående månad ytterligare 50 000 st aktier. Under oktober och november månad har Torbjörn Clementz totalt köpt 110 000 aktier för egen räkning samt via familj.

  • I Sensys Traffic ökar styrelseledamoterna Ivan Rylander och Jan Bengtsson sina innehav med 66 666 st aktier respektive 1 000 000 st aktier i samband med nyemissionen. Även utvecklingschefen Göran Löfqvist utökar sitt innehav med 13 333 st aktier.

  • I Oasmia minskar Amir Tatarevic, Logistikansvarig, sitt innehav med 14 000 st aktier för egen räkning samt ytterligare 9 000 st aktier via familj. Han har samtidigt köpt samma antal aktier i en kapitalförsäkring.