UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 47

10:00 / 26 november 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20101126

  • Indutrade kommunicerade i ett pressmeddelande att bolaget genomför ett strategiskt förvärv i Schweiz. Årsomsättningen för det förvärvade bolaget uppgår till drygt 400 mkr. Klicka här för att läsa hela nyheten.

  • Under veckan som gått har vi publicerat tre analysuppdateringar på Netrevelation, CTT Systems och Systemair samt tre intervjuer med MedCap, Fortnox och CellaVision.

  • I samband med Aktiespararnas evenemang Stora Aktie- och Fonddagen i Stockholm 30 november 2010 kommer vi under ett seminarium presentera Introduce.se för åhörarna. Klicka här för att läsa om hur du anmäler dig.