UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - MSC Konsult

00:00 / 2 november 2010 Article

MSC är ett IT-konsultbolag primärt verksamt inom systemutveckling, IT-Management och teknik. Relationen mellan konsult och kund bedömer bolaget vara av största vikt för att på allvar kunna lösa de problem som man är anlitad för att handskas med. MSCs största kundgrupp är i dagsläget bank/finans.

Klicka här för att läsa er om MSC

Klicka här för historiska nyckeltal och prognoser

Klicka här för en intervju med bolagets VD Muzzam Choudhury