UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Addtech

17:35 / 18 november 2010 Article

Addtech är en teknikhandelskoncern beståendes av ett nittiotal rörelsedrivande bolag som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter. Bolaget bedriver en aktiv förvärvsstrategi för att förstärka befintliga verksamheter eller satsa på helt nya områden.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser

Klicka här för en videointervju med bolagets VD

om_bolaget