UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 47

13:15 / 22 november 2010 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Beijer Alma har VD Bertil Persson sålt totalt 30 000 aktier i flera omgångar. Persson äger efter transaktionerna 23 000 aktier och 50 000 köpoptioner i bolaget. Beijer Almas styrelseledamot Marianne Brismar köpte 5000 aktier den 8/11 och äger efter transaktionen 10 000 aktier.

  • Svedbergs avgående VD Jörgen Ekdahl har via familj sålt hela innehavet om 4000 aktier i bolaget.

  • I Oasmia sålde Maria Nylander, Produktionsansvarig, hela sitt innehav om 38 568 aktier den 9/11.

  • Diamyds styrelseordförande Anders Essen-Möller sålde 25 000 aktier den 12/11. Han äger efter transaktionen 1 437 876 A-aktier och 393 808 B-aktier i bolaget.
  • I Phonera köpte Per Jansson, CFO, 1500 aktier den 12/11. Han äger efter transaktionen 10 500 aktier i bolaget. Phoneras styrelseledamot Peter Ahldin köpte 77 865 aktier den 17/11 och äger efter transaktionen 927 685 aktier, motsvarande närmare 12% av kapitalet.

  • Robert Ahldin har köpt motsvarande 9,99% av kapitalet i Micro Systemation, från att tidigare inte haft något innehav i bolaget.