UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 45

13:37 / 8 november 2010 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Precise Biometrics har styrelseledamoten Torbjörn Clementz köpt aktier i två omgångar om totalt 60 000 st. Köpen skedde den 25:e och 26:e oktober och enligt bolagets egen hemsida har Torbjörn Clementz tidigare inte ägt några aktier i bolaget.

  • Poolias VD Monika Elling har köpt 70 000 aktier i det egna bolaget. Monika Elling äger per 2010-11-02 288 000 aktier i Poolia och är därmed bolagets 11:e största ägare.

  • I Geveko har VD Stefan Andersson köpt 5000 aktier privat medan styrelseledamoten Christer Oskarsson Simrén har köpt 150 000 aktier. Genom detta aktieköp kliver nu Christer Oskarsson Simrén in bland bolagets 10 största ägare. Med 350 000 aktier totalt blir han bolagets 7:e största ägare.

  • Yvonne Mårtensson, VD för CellaVision, har tidigare sålt ett stort antal aktier i bolaget. Nu köper hon istället 10 000 aktier för egen räkning. Som fysik person äger Yvonne Mårtensson nu 13 790 aktier i CellaVision och via bolag kontrollerar hon ytterligare 60 000 aktier.