UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 42

14:06 / 22 oktober 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20101022

  • Oasmia Pharmaceutical meddelade i tisdags att de genomför en fullt garanterad företrädesemission av aktier om 239 miljoner SEK. Klicka här för att läsa nyheten.

  • Diamyd Medical skriver i ett pressmeddelande att påtaglig och varaktig minskning av upplevd smärta har rapporterats i grupperna som behandlats med de två högsta doserna i Diamyd Medicals fas I-studie där NP2 Enkefalin undersökts som potentiell behandling vid kronisk smärta. Klicka här för att läsa nyheten i sin helhet.

  • Under veckan har vi på Introduce.se lanserat 2 analysuppdateringar på Proact och 2E Group. Vi har även publicerat en textintervju med 2E Groups VD Tomas Gustafsson. Klicka här för att läsa intervjun.