UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

OPUS Prodox - Etablerar försäljning i Danmark

00:00 / 2 oktober 2010 Article

Försäljningen har historiskt sett varit  fokuserat på den svenska och till viss del den norska marknaden, men nu  expanderas verksamheten även till Danmark. Försäljning kommer att ske direkt mot slutkunder men också genom fristående försäljningsrepresentanter och återförsäljare. Leveranser och fakturering kommer att ske direkt från Opus Bima i Sverige. 

- Vi ser även att våra större kunder mer och mer efterfrågar helhetslösningar från sina leverantörer, både när det gäller produktsortiment och serviceutbud som geografisk närvaro. Etableringen i Danmark gör att vi nu kan erbjuda våra nordiska kunder en totalleverantör av verkstadsutrustning, vilket är en styrka vid större upphandlingar, avslutar Magnus Greko.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Klicka här för en textintervju med OPUS Prodox VD Magnus Greko

Klicka här för att läsa mer om OPUS Prodox verksamhet