UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 43

13:05 / 25 oktober 2010 Article

Insideranalys

Varannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Lagercrantz fulltecknades ett incitamentsprogram, om maximalt 260 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B, riktat mot ledande befattnignshavare. Köpoptionerna överlåts till ett pris om 2,40 SEK per köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank AB (publ), Corporate Finance. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 42,00 SEK (vilket motsvarar 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 6 - 17 september 2010)

  • I Bong Ljungdahl har Lars Bernhardsson köpt 1000 aktier via bolag. Samme Bernhardsson äger även 8100 aktier i bolaget privat

  • I Shelton Petroleum har en av bolaget större ägare Björn Lindström fått 15 miljoner aktier åter som enligt uppgift varit utlånade sedan 2010-03-24. Lindström har under de senaste månaderna sålt dryga 8 miljoner aktier i bolaget. Även Katre Saard har sålt dryga 4 miljoner aktier under oktober.

  • I fastighetsbolaget Dagon säljer Per Johansson 1900 aktier. Även om det varit relativt få insidertransaktioner i bolaget under det senaste kvartalet så har de flesta varit mindre försäljningar.

  • Även i denna utgåva av vår insideranalys förekommer Rutger Arnhult då denne sålt 29 000 preferensaktier i Sagax den 11:e oktober.