UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 41

11:43 / 11 oktober 2010 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dem.

  • Björn Lindström sålde via bolag 300 000 aktier i Shelton Petroleum den 27/9. Lindström sålde dessutom 100 000 aktier den 27/8 och i dagsläget uppgår hans ägande i bolaget till 31 277 667 aktier, utgörande cirka 7% av kapitalet efter utspädning.

  • I Global Health Partner fortsätter Tycho Tullberg att sälja aktier, senast 15 000 st den 27/9. Innan dess sålde Tullberg 350 000 aktier den 10/9.

  • Insynshandeln i Linkmed bjuder på blandad kompott. Storägaren Mohammed Al Amoudi ökade sitt ägande med 100 000 aktier den 27/9 medan Lars Martin sålde 5741 aktier den 3/10. Martin äger inte längre några aktier i Linkmed men däremot 28 680 konvertibler.

  • Rutger Arnhult är fortsatt transaktionsintensiv och sålde i slutet av september totalt 599 000 aktier i Sagax. Efter dessa försäljningar uppgår Arnhults innehav i Sagax till 76 261 aktier.

  • Kennet Göransson, nytillträdd CFO i Indutrade, köpte totalt 16 000 aktier den 1/10.

  • Opcons styrelseordförande och storägare Mats Gabrielsson sålde 85 000 aktier via bolag den 4/10.