UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

WeSC - Har överträffat tillväxtmål

00:00 / 18 januari 2010 Article

En fortsatt mycket stark försäljningsutveckling under julhandeln har lett till att försäljningen för räkenskapsårets (1 maj 2009 – 30 april 2010) första åtta månader uppgår till cirka 226 miljoner kronor. Detta motsvarar en tillväxt på närmare 40 procent jämfört med föregående år. 

\"Det ser mycket bra ut för vårt räkenskapsår 2009/2010 som avslutas i april när vi nu skall börja leverera ut vår- och sommarkollektionerna. Lagernivåerna är extremt låga och intresset för våra produkter är i en uppåtgående trend på de flesta av våra marknader\"..\" säger VD Greger Hagelin

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Klicka här för en videointervju med Greger Hagelin