UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Tethys Oil - Produktionstester i Farha South

00:00 / 25 januari 2010 Article

Ett produktionstest med en nedsänkt elektrisk pump, Electrical Submersible Pump (ESP), har genomförts på Barikformationen i borrhålet Farha South-3 på Block 3 onshore Oman. Vid testet uppmättes flöden om 1 010 fat olja per dag. Detta flöde är nästan tre gånger högre än det som uppmättes i november 2009, då ingen pump användes. I och med detta utmärkta resultat framstår Barikformationen som en huvudkandidat för ett tidigt produktionsprogram (early production program), vilket nu planeras att inledas senare i år.

Den elektriska pumpen installerades med hjälp av MB Petroleums 450 hästkrafter starka renoveringsrigg MB 49, samma rigg som användes för de i november och december 2009 genomförda testerna på Block 3 och 4. Produktionsflöden motsvarande 1 010 fat per dag uppmättes under en testperiod om 6 timmar. Oljan håller mycket hög kvalitet, 42 grader API, och har litet gasinnehåll. Inget vatten producerades vid testet.

\"Vi är mycket glada över att Barikformationen svarat så bra när en pump installerats. Vi kan nu se fram emot betydande produktionsflöden från ett tidigt produktionsprogram. Våra planer att bli ett oljeproducerande bolag under 2010 kunde inte ha börjat bättre,\" säger Magnus Nordin, verkställande direktör för Tethys Oil AB.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Klicka här för Remium Review på bolagets Q3-rapport