UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Swedol - Ny butik i Falun

00:00 / 27 januari 2010 Article

Swedol har tecknat ett kontrakt på en butik inför 2011. Butiken kommer att ligga vid det före detta Dalregementet där ett nytt externhandelsområde håller på att utvecklas. Placeringen är utmärkt, med en närhet till centrum och en god exponering mot riksväg 80, därigenom gör det området lättillgängligt från hela närregionen. Lokalen är på totalt 2 300 kvm. Öppning beräknas ske i fjärde kvartalet år 2011.

Kommande etableringar som är kontrakterade med beräknad öppning är följande:
Eskilstuna under kvartal 4 år 2010. Luleå under kvartal 4 år 2010 och Falun under kvartal 4 2011.

Med dessa etableringar av nya butiker kommer Swedol att ha totalt 32 butiker vid slutet av år 2011.

Klicka här för Remium Review på bolagets Q3-rapport

Klicka här för historiska nyckeltal och prognoser