UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sagax - VD ökar sitt ägande

00:00 / 15 januari 2010 Article

Duco AB, ett bolag huvudsakligen ägt av grundarna av, tillika styrelseledamöterna i Sagax, David Mindus, Staffan Salén och Johan Thorell, har idag förvärvat 1 405 656 stamaktier i Sagax. Aktieförvärvet motsvarar 4,3 % av aktiekapitalet och 9,9 % av rösterna i Sagax. Duco äger sedan tidigare 119 566 stamaktier och 78 preferensaktier i Sagax. Efter dagens förvärv uppgår Ducos innehav i Sagax således till 1 525 222 stamaktier och 78 preferensaktier, motsvarande 4,7 % av kapitalet och 10,8 % av rösterna i bolaget efter full utspädning. Affären mäklades till kursen 120 kr

Klicka här för Remium Review på bolagets Q3-rapport

Klicka här för att läsa mer om Sagax