UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 4

00:00 / 29 januari 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • Utvecklingen har under veckan har varit negativ för de båda indexen men vi kan konstatera att de mindre bolagen har klarat sig bättre med en nedgång en procentenhet mindre än för OMXS30.

  • Novestra meddelade igår att bolagets portföljbolag utvecklats väl under 2009. Klicka här

  • Swedol meddelade i onsdags att bolaget öppnar en ny butik i Falun. Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.