UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 2

00:00 / 15 januari 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • Under den gångna veckan har utvecklingen varit positiv för såväl stora som små bolag. Vi kan dock konstatera att OMXS30 hämtade in en liten del av det försprång som RSX tagit efter årets första handelsvecka.

  • Accelerator Nordic har under veckan meddelat att dotterbolaget PledPharma erhållit forskningsstöd från FORSS (Forskningsrådet för sydöstra Sverige) för två separata projekt. Stöden innebar 200 000 kr respektive 250 000 kr för PledParma tillsammans med samarbetspartners. Klicka här för att läsa dessa pressmeddelanden i sin helhet.

  • Sagax VD David Mindus förvärvade via samägt bolag idag ytterligare 4,3% av kapitalet. Det mest uppseendeväckande med förvärvet var att det skedde på 120 kr/aktie, en överkurs på ca 25% jämfört med gårdagens stängning.