UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 1

00:00 / 8 januari 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • Vi kan konstatera att januari månad börjat starkt särskilt för de bolag som ingår i Remium Small Cap Index (RSX). Den procentuella uppgången är mer än tre gånger så stor som för bolagen som ingår i OMXS30 hittills i år.

  • Generellt sett har flera av de bevakade bolagen börjat året riktigt starkt och vi noterar uppgångar för PA Resources på 17,8 procent, Diamyd Medical på 12,4 procent samt för Novacast på 11,4 procent

  • Under torsdagen rapporterade såväl NetOnNet som DIBS Payment Services att december månad varit riktigt stark försäljningsmässigt. För att läsa nyheterna samt relaterat material så kan ni klicka på bolagsnamnen ovan.