UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Dagon

00:00 / 25 januari 2010 Article

Dagon är en heltäckande fastighetsaktör som arbetar med såväl förvärv, förädling, förvaltning och försäljning av fastigheter. Bolagets fastigheter är koncentrerade till södra och mellersta Sverige även om några fastigheter även återfinns i landets nordligaste delar.

Klicka här för historiska nyckeltal och prognoser på Dagon samt för att räkna på aktien

Klicka här för en kortare intervjue med bolagets VD Roger Stjernborg Eriksson