UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Novestra - 2009 ett bra år för portföljbolagen

00:00 / 28 januari 2010 Article

Novestras värdemässigt största innehav har samtliga haft en positiv utveckling trots besvärliga marknadsförhållanden under 2009. Qbranch nådde ett EBITDA-resultat om cirka 40 MSEK och såväl MyPublisher som Explorica uppvisade kraftigt förbättrade resultat.

”Man kan genomgående se att flera av våra bolag visar kraftigt förbättrade resultat under 2009, vilket hänger samman med att de nått en kritisk massa. Framöver innebär det att en allt större del av försäljningsökningarna kommer att bidra till förbättrade resultat. Det är uppenbart att ett långt och enträget arbete nu börjar ge resultat för Novestra och vi har i dagsläget all anledning att tro på en positiv utveckling under 2010” säger Novestras VD, Johan Heijbel.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Klicka här för en videointervju med Novestras VD Johan Heijbel