UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Netrevelation - Emission kraftigt övertecknad

00:00 / 29 januari 2010 Article

Netrevelation har nyligen avslutat en företrädesemission av aktier genom vilken bolaget tillförs 9,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsgraden i emissionen uppgick till 154,3 procent, vilket innebär att det garantiåtagande som har ingåtts inte behöver utnyttjas.

Sammanlagt tecknades 71 032 044 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 96,4 procent av antalet aktier i emissionen. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter gjordes om 57,9 procent av emissionen, motsvarande 42 643 095 aktier. 2 654 253 aktier, motsvarande 3,6 procent av nyemissionen har tilldelats personer som har tecknat sig för nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Besked om tilldelning av aktier till de tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter lämnas den 29 januari 2010. Inget meddelande skickas till dem som ej erhållit tilldelning.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 73 686 297. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 11 052 944,55 kronor fördelat på 221 058 891 aktier. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North Premier den 19 februari 2010.