UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Neonet och Orc går samman

00:00 / 25 januari 2010 Article

Styrelserna för Orc Software AB (”Orc”) och Neonet AB (”Neonet”) har beslutat föreslå aktieägarna att gå samman och bilda en global aktör inom teknologi och tjänster för avancerad handel med finansiella instrument. Detta sker genom att Orc lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Neonet. Orc har teknologi för handel med derivat och konnektivitet och Neonet har lösningar och teknologitjänster för aktiehandel. Sammanslagningen ger betydande synergier framför allt på intäktssidan – men även när det gäller kostnader – vilket sammantaget förväntas förbättra rörelseresultatet med 130 mkr årligen.

Styrelsen i Orc har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Neonet att överlåta sina aktier i Neonet till Orc mot betalning i form av nyemitterade aktier. Orc erbjuder 0,125 nya aktier i Orc för varje aktie i Neonet. De nya aktierna kommer att vara utdelningsberättigade först efter det att den föreslagna utdelningen för 2009 om 10 kr per aktie i Orc har utbetalats. Justerat för den föreslagna utdelningen i Orc, motsvarar Erbjudandet 19,625 kr per aktie i Neonet, vilket innebär en budpremie på 22 procent baserat på sista betalkurser på NASDAQ OMX Stockholm den 22 januari. Det totala värdet på Erbjudandet uppgår till cirka 1 277 mkr per sista betalkurserna den 22 januari. Erbjudandet är bland annat villkorat av att en extra bolagsstämma i Orc fattar erforderliga beslut för att möjliggöra emission av nya aktier som vederlag i Erbjudandet.

Klicka här för att ta del av samtliga pressmeddelanden från Neonet

Klicka här för att se över Neonets nyckeltal