UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

MedCap - Quickels Systems i samarbetsavtal

00:00 / 14 januari 2010 Article

MedCaps dotterbolag Quickels Systems AB (Quickels) har tecknat ett avtal om ”private lable” med Mortara Instruments, en av Europas ledande leverantörer på EKG system. Avtalet innebär att Quickels vakuum system kommer märkas Mortara vid försäljning genom Mortara och systemet blir därmed mer integrerat med Mortaras övriga erbjudanden inom EKG området.

Mortara och Quickels har samarbetat under många år och Mortara är en av Quickels största återförsäljare primärt med försäljning i Holland och Tyskland av Quickels produkter. Avtalet är ett naturligt steg i att fördjupa det samarbetet. Avtalet förväntas öppna upp för försäljning av Quickels systemet på marknader där Quickels inte är närvarande idag samt lägger grunden för ökade volymer på befintliga marknader.

”Det är med stor glädje vi kan presentera vårt samarbete med Mortara Instruments. Det här är viktigt steg i vår strävan att bygga långsiktiga globala relationer med de främsta EKG-aktörerna. För Mortara kommer det att ge ökad konkurrenskraft och för Quickels en breddning av antalet marknader samt även stora möjligheter till ökad försäljning på våra befintliga marknader. ”säger Tom Sundelin, VD Quickels.

Klicka här för att läsa mer om Quickels Systems och de andra innehaven

Klicka här för Remium Review på bolagets Q2-rapport 2009/10