UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

MedCap - Genombrottsorder i Danmark

00:00 / 21 januari 2010 Article

MedCap ABs dotterbolag GEWA Falck Igel har erhållit en genombrottsorder på den nyligen lanserade kognitionsprodukten Memoactive i Danmark. Ordern är på 85 st memoactive och har ett värde om motsvarande 1.65 MSEK. Memoactive är en mjukvara för tidsplanering som säljs bundlad med en PDA.

Københanvs-, Gladsaxe- og Rødovre Kommune kommer med hjälp av Memoactive i ett projekt de kommande 18 månaderna att undersöka potentialen att med Memoactive som tekniskt hjälpmedel reducera vårdbehovet, minska personalinsatserna och få en ökad livskvalitet för patienterna. Vid ett lyckat projekt finns stora möjlighet till en utvidgning av projektet till andra delar av Danmark.

” For GEWA Falck Igel i Danmark er dette en enestående mulighed for at få dokumentation for hvordan Memoactiv både er et effektivt hjælpemiddel med store kompensatoriske muligheder for brugeren og for personalet. At et af vores produkter er blevet valgt i et ABT-fondsprojekt har haft stor betydning for vores virksomhed – også udover ordren på 85 Memoactiv ”, säger Jakob Iversen country manager Danmark i GEWA Falck Igel

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Klicka här för att läsa Remium Review på bolagets Q2-rapport 2009/10