UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Indutrade - Dubbla förvärv

00:00 / 27 januari 2010 Article

Indutrade har idag förvärvat samtliga aktier i teknikförsäljningsbolaget Corona Control AB med verksamhet i Sverige och Norge och en årsomsättning om cirka 50 mkr. Bolaget är heltäckande när det gäller krävande lösningar för industriventiler. Sortimentet omfattar reglerventiler, säkerhetsventiler och alla varianter av avstängningsventiler samt lägesställare med den senaste tekniken. Kunderna finns inom segmenten petrokemi, offshore, kemi, energi, papper och massa, stål, livs- och läkemedel m fl.

Organisatoriskt kommer bolaget att ingå i affärsområdet Flow Technology som 2008 hade en nettoomsättning på 1 709 mkr.

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Indutrade har idag även förvärvat samtliga aktier i AxMediTec Sp. z o.o i Bia?ystok, Polen, med en årsomsättning om cirka 70 mkr, av Axel Johnson International ingående i koncernen Axel Johnson AB. AxMediTec är ett teknikförsäljningsbolag som är specialiserat på främst medicinteknisk utrustning inom sjukvården till operationssalar, intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar samt hjärt- och neonatala enheter. Produkterna utgörs av bl a övervakningsutrustning, respiratorer, defibrillatorer, anestesiutrustning, utbildning, service och ett brett utbud av engångsartiklar.

Organisatoriskt kommer bolaget att ingå i affärsområdet Industrial Components som 2008 hade en nettoomsättning på 1 401 mkr.

Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Klicka här för att läsa om bolagets förvärvsstrategi

Klicka här för att höra VD Johnny Alvarsson tala om bolagets förvärvsstrategi