UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

DIBS - E-handelsindex identifierar fem trender

00:00 / 18 januari 2010 Article

Nordisk e-handel är i fortsatt tillväxt och förändring. Det visar DIBS nordiska e-handelsindex som publiceras i dag. De fem viktigaste branschtrenderna är: 1) fortsätt tro på snabb tillväxt, 2) spridning av e-handeln till fler branscher, 3) större integration mellan e-handel och traditionell försäljning, 4) kvinnor tar till sig e-handel och 5) konsumenterna söker olika sätt att betala.

DIBS e-handelsindex sammanställs i samarbete med analysinstitutet M3 Research. I oktober publicerades en rapport av den svenska e-handeln som idag följs upp med en rapport av den sammanlagda nordiska e-handeln. Kontakta DIBS för att ta del av hela rapporten.

Baserad på rapporten och DIBS branschkunskap har DIBS identifierat följande fem trender:

  1. Fortsatt snabb tillväxt
  2. E-handeln sprider sig i alltfler branscher
  3. E-handel och traditionell handel integreras
  4. Kvinnor tar till sig e-handel
  5. Konsumenterna söker olika sätt att betala

Klicka här för att läsa mer om dessa fem trender i pressmeddelandet

Klicka här för att se över Remiums helårsporgnoser samt att räkna på aktiekursen