UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Consilium - Order i Jordanien (16 MSEK)

00:00 / 19 januari 2010 Article

Consilium Automation i Mellersta Östern har erhållit en order om 16 MSEK för ett komplett automationssystem, inklusive elektriska system, tillhörande särskilda produkter och system samt instrumentering, för en ny smörjoljefabrik som byggs i Jordanien.

Fabriken blir fullt automatiserad för att minimera bemanningsbehovet, med automatiserad drift och kontroll för lager, blandning, påfyllnad, förpackning, produkthantering och lasthantering via fartyg/lastbil.

Consilium skall leverera ett komplett automationssystem, med ett PLC-baserat kontrollsystem, elektriska system, samt tillhörande särskild utrustning och instrumentering. Systemet inkluderar vissa motorer, nödsystem, särskild belysning, CCTV-system för övervakning, radarsystem för nivåmätning och samtliga instrument.

”Den goda orderingången för affärsområdet Automation fortsätter under 2010. Verksamheten fortsätter att utvecklas positivt, och vi förväntar en väsentlig ökning av nettoomsättningen under de närmaste åren. Detta är ett bra exempel på tillväxtpotentialen för de projekt Consilium har i sin utvecklingsportfölj”, säger Consilium’s koncernchef Ove Hansson.

Klicka här för att se en intervju med koncernchef Ove Hansson 

Klicka här för Remium Review på bolagets Q3-rapport