UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vitrolife - Godkännande i Australien

00:00 / 28 september 2009 Article

Vitrolife har erhållit godkännande från TGA (Therapeutic Goods Administration) för sin patentsökta nål för uttag av mänskliga ägg, Swemed Sense™ som reducerar risken för vävnadsskador och smärta. Denna kommer att lanseras i Australien under oktober månad.

” Swemed Sense™ med dess unika egenskaper utgör en viktig del av vår existerande produktportfölj, så även nu i Australien, säger Vitrolifes VP Marketing & Sales Nils Sellbom. Australien är en av de marknader som Vitrolife definierat som en av sina nyckelmarknader och där vi idag finns representerade med kontor i Melbourne. Årligen utförs ca 67 000 fertilitetsbehandlingar i Australien och Nya Zeeland.”

Klicka här för Remium Review på bolagets Q2-rapport

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet