UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Netrevelation - Förlängt ramavtal

00:00 / 23 september 2009 Article

Netrevelation har idag fått meddelande att bolagets ramavtal med statliga myndigheter (”FMLOG-avtalet”) kommer att förlängas.

Avtalet, som tecknades i januari 2007, har haft en löptid på två år med en rätt för kunden att förlänga maximalt två år. Nu har vi aviserats om att man vill utnyttja möjligheten att förlänga avtalet med också det sista optionsåret, alltså till och med (2010-12-31).

- Vi är glada och stolta över att man väljer att förlänga vårt avtal. Det är ju ett förnyat bevis på förtroende och visar att man är nöjd med våra produkter, säger Anders Holst, Netrevelations VD.

Av de myndigheter som avropat avtalet är Försvarsmakten, Regeringskansliet och Sveriges Riksdag de största användarna. Myndigheterna uppskattar enkelheten i bokning och administration samt det faktum att transporterna styrs till bästa miljöval.

- Flera kunder inom myndighets-sfären har ett starkt miljöengagemang. Vi har därför valt att erbjuda vår miljöstyrning och klimatkompensation som standard för myndigheternas bokningar, fortsätter Anders Holst.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Klicka här för en videointervju med VD Anders Holst