UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Informativa videointervjuer

00:00 / 24 september 2009 Article

Du har väl inte missat att det för en rad bolag finns intressanta videointervjuer här på introduce.se. Nya intervjuer kommer att läggas upp löpande så håll ögonen öppna. En kortare videosekvens är ett bra tillfälle att få svar på intressanta frågeställningar samtidigt som man får en känsla för vem det är som står bakom bolaget.

Vårt mål är att ställa de frågor som du som besökare söker svar på. Det kan röra sig om att förtydliga något i verksamheten, förklara innebörden av en nyhet eller att gå djupare in på någon punkt i en tidigare kvartalsrapport. Helt enkelt att skapa en länk mellan företag och investerare.

Därför finns även möjligheten för dig som besökare att skicka in en fråga som du söker svar på. Alla inkomna frågor läses och har chansen att komma med vid nästa intervjutillfälle. Formulär för egna frågor finns under respektive intervju.