UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fråga VD!

00:00 / 10 september 2009 Article

Nu är rapportperioden över för majoriteten av de mindre och medelstora bolagen. I samband med att ny information når marknaden så uppkommer ofta en hel del frågor som man vill rikta till bolagsledningen.

För att bemöta efterfrågan på information har vi byggt en funktion där du själv får chansen att ställa en eller flera frågor till VD i ditt intressebolag. Detta gör du snabbt och enkelt i formuläret under den senaste intervjun för respektive bolag.

Alla frågor som kommer in till oss läses igenom. Anser vi att de är motiverade är chanserna goda att de kommer att dyka upp vid ett framtida intervjutillfälle.