UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förslag om kvartalsvis utdelning

00:00 / 18 september 2009 Article

Sagax meddelar på morgonen att bolaget kallar till extra bolagsstämma den 16/10.

  • Stämman föreslås besluta om justering av bolagsordningen för attövergå till kvartalsvis utbetalning av utdelning om 0,50 kr perpreferensaktie med start i mars 2010
  •  Förändringen syftar till attge aktieägarna jämn avkastning, öka aktiens likviditet samt ökaintresset för att investera i Sagax.
  • Förslaget pressmeddelades den 17 april 2009 och stöds av de större ägarna av stamaktier och preferensaktier.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Klicka här för att läsa mer om Sagax och även skillnaden på stam- och preferensaktier