UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Digital Vision - Order från Belgien

00:00 / 9 september 2009 Article

Digital Vision meddelar idag att det statliga belgiska TV-bolaget VRT(Vlaamse Radio-en Televisieomroep), har köpt ett flertal system förbildförbättring och digital ljussättning.

Systemen skall dels användas för nyproducerat material, såsom nya TV serier, men även för restaurering av gammalt material.

GeertDaelemans, projektledare VRT, förklarar ”TV Marknaden är underförändring och det investeras mycket i HD produkter vilket i sin turkräver förbättringar av bildkvalitén. Därför har vi valt DigitalVision, som har ett mycket kreativt verktygsset som passar vårtproduktionsflöde bäst.

Klas Åström, VD för Digital Vision,säger i en kommentar, Digital Vision har en stark ställning i Europaoch den offentliga upphandlingen som föregick VRT affären visar att vihar det bästa erbjudandet. I år har Digital Vision vunnit de flestaoffentliga upphandlingar Europa.

Klicka här för en intervju med VD Klas Åström