UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Biogaia tecknar avtal för Frankrike

00:00 / 18 september 2009 Article

I en intervju i slutet av juni pratade Biogaias VD Peter Rothschild om varför man ännu ej fanns i Frankrike.

Bådei Frankrike och Tyskland har vissa typer av probiotika varitsubventionerade och det har gjort att vi inte kunnat konkurreraprismässigt. Nu har det fallit bort i båda länderna så nu satsar vi påatt komma in även på de marknaderna och vi har nyligen skrivit ett nyttavtal för Tyskland.

Idag släpper bolaget ett pressmeddelande om att man slutit ett avtal för den franska marknaden.

BioGaia har tecknat ett distributionsavtal med det franska företagetLaboratoires BIOETHIC. Avtalet ger Laboratoires BIOETHIC exklusivarättigheter att sälja BioGaias Probiotiska droppar och tabletter iFrankrike. Produkterna kommer att säljas under varumärket BioGaia.

\"Vi är glada att ha kontrakterat en distributör i Frankrike som arbetarenligt vår nu väl beprövade modell med BioGaias varumärke, speciellteftersom vi bedömer att Frankrike kan bli en viktig marknad för oss.\"säger Peter Rothschild, VD, BioGaia.