UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Stark tillväxt

00:00 / 18 augusti 2009 Article

Biogaia kom idag med sin rapport för det andra kvartalet. Tillväxten uppgick till hela 65% vilket var en bra bit över Remiums analytikers prognos.

Rapporten i korthet

  • Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 60,2 (36,4) miljonerkronor, en ökning med 23,8 miljoner kronor (65%) jämfört medmotsvarande period föregående år. Jämfört med föregående kvartal ökadeomsättningen med 8,0 miljoner kronor.

  • Rörelseresultatet uppgick till 16,6 (5,0) miljoner kronor, en förbättring med 11,6 miljoner kronor.

  • Vinst före skatt uppgick till 16,2 (5,6) miljoner kronor, en förbättring med 10,6 miljoner kronor.

  • På grund av tidigare förlustavdrag betalarBioGaia ingen skatt. Vinst efter bokförd skatt uppgick till 11,2 (14,1)miljoner kronor, en minskning med 2,9 miljoner kronor. Periodensbokförda skattekostnad 5,0 miljoner kronor avser förändring avuppskjuten skattefordran. I föregående års resultat ingick enskatteintäkt på 8,5 miljoner kronor.