UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Proact förvärvar i Danmark

00:00 / 31 augusti 2009 Article

Proact meddelar idag på morgonen att koncernens danska dotterbolag, Proact Systems A/S, växer genom ett köp av det Århus-baserade lagringsföretaget Orchestra Nordic. Orchestras verksamhet och anställda fortsätter inom Proact efter förvärvet.

Proact, som har funnits i Danmark med helägt dotterbolag i sex år har sitt huvudkontor i Köpenhamn och ett lokalkontor i Århus, förstärker nu positionen i landets västra delar genom köp av Orchestra Nordic, också det baserat i Århus.

Proacts övertar verksamheten i OrchestraNordic från och med 1 september 2009 och all verksamhet och anställdaflyttas in i Proact med omedelbar verkan. Orchestra Nordic kommer attavvecklas som eget bolag snarast möjligt.

- Analysföretaget IDC förutser att mängden lagrad information ökar med en faktor sex mellan 2006 – 2010, och detta gäller naturligtvis även Danmark. Det är mot denna bakgrund som förvärvet av Orchestra skall ses, säger Olof Sand, VD i Proact IT Group AB. – Vi ser att vår strategi är rätt, och med detta förvärv tar vi ett steg ytterligare i vår tillväxt i Danmark.