UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Order från Korea

00:00 / 25 augusti 2009 Article

Två av våra bevakade bolag - Consilium och Beijer Alma - meddelar idag att man tagit varsin order i Korea trots tufft marknadsklimat.

Consilium har fått order om att leverera brandlarms- och gasdetekteringssystem till ett 40-tal fartyg som byggs i Korea. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 12 MSEK.

Fartygen, som byggs vid ett flertal koreanska varv, består av en blandning av containerfartyg, produkttankers, råoljetankfartyg och biltransportfartyg. Leverans kommer att ske under perioden 2009-2011 och slutanvändarna är huvudsakligen rederier baserade i Europa.

Consiliums ställning på marknaden är fortsatt stark. Kunderna väljer våra system när säkerheten står i fokus, vilket vi fortsätter att se i vår orderingång, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Beijer Almas dotterbolag Habia Cable har skrivit avtal med KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) i Korea om leveranser av säkerhetskabel för kärnkraftverken Shin Kori 3 och 4. Ordervärdet är 15–20 MSEK och leveranserna sker under åren 2010–2012.

Habia Cable har ett långsiktigt samarbete med KHNP och har levererat all säkerhetskabel till nybyggda kärnkraftverk och till uppgraderingar av äldre verk i Korea under de senaste 10–15 åren.

”Vi är naturligtvis glada och stolta över detta avtal som är ytterligare ett belägg för att våra långsiktiga satsningar lyckats både på den koreanska marknaden och på kärnkraftsmarknaden i stort”, säger Johan Vinberg, verkställande direktör i Habia Cable.