UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ökat ägande i PledPharma

00:00 / 18 augusti 2009 Article

Accelerator meddelar idag att man ökar sitt ägande i PledPharma med 4,53 procent av aktierna i bolaget. PledPharmaär ett bolag som utvecklar läkemedel som ämnar skydda friska celler vidframförallt cancerbehandlingar. Läkemedlet baseras på så kalladePLED-derivat och substanserna som används är redan idag klinisktgodkända.

Det PLED-derivaten gör är att härma kroppens produktion avvissa viktiga enzymer som behövs i större utsträckning vid ettsjukdomstillstånd och behandling. På detta sätt ska onödiga och oftamycket plågsamma biverkningar kunna minskas.

VD Andreas Bunge säger följande om nyheten:

- Förvärvet är viktigt för oss då vi genom ett ökat ägande kan få enbättre utväxling på vårt engagemang i bolaget. Efter att vi nu erhållitgodkännande för en ny Fas II-studie kring behandling av patienter medakut hjärtinfarkt (PCI) samtidigt som vi inväntar resultat från denpågående studien om lindring av behandling för koloncancer, stårbolaget inför en ny mycket intressant fas, säger Andreas Bunge, VD förAccelerator Nordic AB.