UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ökande produktion

00:00 / 19 augusti 2009 Article

Oljebolaget PA Resources presenterade idag en rapport som översteg såväl Remiums prognoser som SME Direkts samlade estimat. Klicka på PA Resources logo till höger för att lyssna på en intervju från i slutet av juni där VD Ulrik Jansson svarar på frågor om den riktade nyemissionen, framtidakapitalbehov, produktionsprognosen för 2009, utvecklingen i Tunisienoch Västafrika, skillnaden mellan produktion till land och till havssamt vad han tror kommer att driva oljepriset framöver.

Rapporten i korthet

  • Koncernens totala intäkter uppgick till 432,1 (739,2) MSEK.Försäljningsintäkterna har påverkats av lägre olje-priser vilketsamtidigt motverkats av en starkare USD jämfört med samma periodföregående år.  
  • Produktionen ökade under kvartalet då 819 900 fat producerades att jämföra med 783 000 fat under första kvartalet 2009.
  • Periodensresultat efter skatt uppgick till 73,6 (246,3) MSEK. En förbättringjämfört med första kvartalet 2009 då resultatet efter skatt uppgicktill -63,4 MSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,50 (1,70) SEK och resultat per aktie efter utspädning blev 0,50 (1,68) SEK.
  • Ytterligare en produktionsbrunn på Didonfältet i Tunisien togs i drift i slutet av juni vilket ökar produktionsnivån. 
  • Efterperiodens utgång har tre viktiga milstolpar uppnåtts. Azuritefältet iRepubliken Kongo har tagits i produktion och fler brunnar kommersuccessivt tas i drift under året. Vidare har oljefynd gjorts pålicensen Mer Profond Sud offshore Republiken Kongo och utbyggnaden avAsengfältet i Ekvatorialguinea har formellt godkänts.