UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Förmiddagens nyhetsskörd

00:00 / 20 augusti 2009 Article

En rad av våra bevakade bolag har idag släppt sina rapporter för det andra kvartalet och det har även kommit ett par intressanta nyheter. Nedan finner du en kort sammanfattning av vad som har hänt under förmiddagen.

  • Elos VD Göran Brorsson kommenterar angående rapporten: \"Utvecklingen under andra kvartalet har fortsatt att präglas av en försvagad efterfrågeutveckling. (---) Den underliggande trenden inom Medicinteknik är dock fortsatt positivoch vi ser goda möjligheter till nya och utökade affärer under andrahalvåret.”
  • I Sagax rapport kan vi läsa att hyresintäkterna för perioden januari-juni 2009 ökade till 279,0miljoner kronor (236,8 miljoner kronor motsvarande period föregåendeår samt att förvaltningsresultatet ökade till 117,3 (97,5) miljoner kronor, vilket är det högsta förvaltningsresultat Sagax rapporterat.
  • Precise Biometrics har beslutat följande gällande den kommande nyemissionen: Varje befintlig aktie i Precise Biometrics berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyaktie. Teckningskursen har fastställts till 1,60 kr per aktie vilketinnebär att nyemissionen kommer att tillföra Precise Biometrics högst54,0 Mkr, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst33 740 200 nya aktier vilket innebär att antalet aktier efteremissionen maximalt kommer att uppgå till 134 960 800.
  • Phonera meddelar i sin kvaratalsrapport att den nedåtgående trenden har vänt samt att man siktar på succesiv resultatförbättring och ökat säljfokus. Bolaget meddelar även att man kommer att investera cirka 32 mkr i ytterligare ett datacenter i Stockholm. Henric Wiklund om Hosting
  • Accelerator kommunicerar idag angående sitt innehav SyntheticMR som har fått CE-märkning för sin viktigaste produkt. \"CE-märkningen har varit en förutsättning för försäljning till slutkundoch innebär att vi kan påbörja försäljningen till utvalda kunder, iförsta hand i norden, under 2009, säger Marcel Warntjes, VD förSyntheticMR.\"
  • Swedol belönas av marknaden för en kvartalsrapport där man ökar såväl intäker som rörelseresultat. Aktien är kl 11:50 upp ca 15 procent.
  • Digital Vision presenterar en rapport där Nettoomsättningen uppgick till 30,6
    (36,9) Mkr och Resultatet efter skatt förbättrades till –11,8 (–18,2) Mkr.