UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Enterprise Value (EV)

00:00 / 3 augusti 2009 Article

EV står för Enterprise Value och beräknas förenklat som bolagetsmarknadsvärde plus nettoskuld. Nettoskulden är i sin tur räntebärandeskulder minus räntebärande tillgångar. Genom att lägga till nettoskulden till bolagets marknadsvärde så får man ett renare mått på vadverksamheten i sig värderas till.

EBIT står i sin tur för EarningsBefore Interest and Taxes och översätts till rörelseresultat. Dettaresultat är inte påverkat av några finansiella poster och genom attställa det mot EV erhålls en kvot som jämför bolagets värde och vinsterprecis som i P/E-talet. Skillnaden mellan P/E-talet och EV/EBIT är dockatt man på ett tydligare sätt kan se hur verksamheten värderas utan störande finansiella poster.

Nedan finner du en lista på ett urval av våra bevakade bolags EV/EBIT beräknat på prognoser för 2009 års resultat. Söker du andra nyckeltal eller vill räkna ut EV/EBIT för andra bolag är det bara att klicka dig in på respektive bolags nyckeltalsflik och därifrån scrolla ned en aning.

Nyckeltalen nedan baseras på senaste betalda kurser 13:35

Bolag: EV/EBIT:
Poolia 6,4
PA Resources 9,9
Swedol 11,7
Geveko 13,8
Elos 16,8