UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

DIBS når 10 000 kunder

00:00 / 26 augusti 2009 Article

DIBS Payment Services meddelar idag i ett pressmeddelande att man nått sin 10 000:e kund som använder sig av bolagets betalningslösningar.

I pressmeddelandet kan vi läsa att:

Näthandeln blomstrar i hela Norden, vilket har lett till att DIBS Payment Services nu hanterar mer än 10 000 kunders transaktioner på nätet. E-handeln fortsätter således att växa, och enligt DIBS förväntas e-handeln i Skandinavien att kunna upprätthålla en årlig tillväxt på 10-15 procent.

Den ekonomiska krisen har inte heller dämpat e-handeln. Under det andra kvartalet steg värdet på betalningstransaktioner som DIBS hanterar till 15,2 miljarder kr, vilket är 13 procent mer än under samma period förra året. Denna ökning beror bland annat på att fler fysiska butiker börjar använda Internet som säljkanal vilket DIBS kund nr 10 000 är ett bra exempel på.

Klicka här för en intervju med DIBS VD Eric Wallin som svarar på frågor om lågkonjukturens påverkan påe-handeln, breddning i värdekedjan, nettoinflödet av kunder, bolagets E-handelsindex samt prissättning.