UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Diamyd accelererar patientrekrytering i USA

00:00 / 27 augusti 2009 Article

Diamyd inkluderar barn och accelererar patientrekrytering i amerikansk fas
III-studie med diabetesvaccinet Diamyd®

Diamyd Medical meddelar idag att från och med den första september kommer barn  från 10 års ålder med typ 1-diabetes att inkluderas i bolagets amerikanska fas III-studie med diabetesvaccinet Diamyd®. Bolaget tredubblar dessutom antalet kliniker och satsar på utökade rekryteringsaktiviteter i USA.

Klicka här för att komma till pressmeddelandet

- Vi arbetar nu intensivt med patientrekryteringen i USA, säger Elisabeth
Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical. Det är i åldern mellan 10 och 15
år de allra flesta får i typ 1-diabetes och därför kan rekryteringshastigheten
öka mycket snabbt i USA-studien i och med att vi öppnar upp för denna
åldersgrupp och utökar antalet kliniker. Vår plan är fortsatt att produkten
skall vara på marknaden 2012.

Klicka här för en färsk intervju med VD Elisabeth Lindner