UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Två kursvinnare

00:00 / 29 juli 2009 Article

Två av våra bevakade bolag har stigit kraftigt på börsen under de senaste dagarna. Nedan finner du en kortare beskrivning av bolagens verksamheter samt färska tekniska analyser på aktiekurserna.

Aqeri tillverkar och säljer IT-utrustning anpassad för hårdaförhållanden. Produkterna ska bland annat klara av extrematemperaturer, fukt, vibrationer och elektromagnetisk strålning.Bolagets kunder återfinns inom affärsområdena försvar, industri ochfordon.

Klicka för dagens tekniska analys av Aqeri

3L System utvecklar och säljer marknadsledande affärssystem i de tvåverksamhetsområdena Förvaltningssystem och Media. Bolagets mål är atthjälpa sina kunder med effektivisering och kostnadsbesparingar genomanvändarvänliga och lättanpassade lösningar.

Klicka för dagens tekniska analys av 3L System