UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ställ din egen fråga

00:00 / 9 juli 2009 Article

Från och med idag kommer du som besökare ha möjlighet att ställa din egen fråga till ledande befattningshavare i dina intressebolag. Du kan nu också dela vår information till dina vänner via en rad olika applikationer.

Under varje intervju, såväl text som video, finns nu en ruta där du har möjlighet att skicka in en fråga. Alla frågor kommer inte att tas upp men vår förhoppning är att vi på detta sätt ska kunna styra våra intervjuer mot det marknaden verkligen är intresserad av.

Se intervju med AddNodes Vd

Läs intervju med Fortnox Vd

Se intervju med Netrevelations Vd

Läs intervju med Sagax Vd

Se intervju med AllTeles Vd

Läs intervju med AcadeMedias Vd