UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sagax eliminerar sin största enskilda vakans

00:00 / 22 juli 2009 Article

Sagax meddelar idag att bolaget eliminerat sin största enskilda vakans genom att hyra ut 5700 kvadratmeter till G & L Beijerkoncernen.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

-\"Trots att hyresmarknaden försvagats under det senaste året märker viett fortsatt intresse för våra lager- och produktionslokaler iStockholm. Den överenskomna hyran är lägre än vi räknade med i sambandmed förvärvet 2007. Vi upplever dock att detta uppvägs av hyresavtaletslängd och villkor i övrigt. Uthyrningen kommer att påverka Sagaxförvaltningsresultat positivt från och med 2010.\"

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Klicka här för att läsa en intervju med David Mindus