UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

WeSC - Ökar förorder med 69 procent

00:00 / 4 december 2009 Article

WeSC har för sommarkollektionen 2010 fått in förorder uppgående till 23,0 MSEK (13,6), en ökning om cirka 69 procent jämfört med motsvarande kollektion föregående år. Totalt uppgår förorder för vår- och sommarkollektionen 2010 till 132,0 MSEK (106,0), en ökning med cirka 25 procent jämfört med motsvarande kollektion föregående år. 

”Vi fortsätter att se en stark tillväxt på förorder vilket visar att intresset för varumärket fortfarande ökar snabbt. Samtidigt är en större och större del av vår totalförsäljning omgåendeförsäljning och vi hoppas att denna trend skall fortsätta\"...\"  säger VD Greger Hagelin.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet