UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Swedol - Förvärvar industri- och verkstadsutrustare

00:00 / 11 december 2009 Article

Swedol har tecknat avtal med Inno i Växjö AB samt dess dotterbolag LH Trading AB om förvärv av deras respektive rörelser (inkråmsförvärv). Inno bedriver försäljning av verktyg och förnödenheter till verkstäder och industrin. LH Trading bedriver grossistverksamhet till återförsäljare inom samma segment. Bolagen arbetar med fältförsäljning i hela Sverige och är kända för att sälja produkter med mycket hög kvalitet. Bolagen omsätter totalt ca 40 MSEK och har 20 anställda. Affärens resultatpåverkan bedöms bli marginellt positiv redan år 2010.

Förvärvet är intressant för Swedol eftersom det genererar en förstärkning av vår uppsökande verksamhet av kunder på fältet. Förvärvet kommer att stärka Swedols närvaro och konkurrensförmåga på industrimarknaden samt flytta fram positionerna inom den redan starka mobila sektorn. Både Inno och LH Trading är välkända inom sina segment och har hög kompetens. Vi ser möjligheter att utveckla deras verksamheter tillsammans med Swedol genom att kombinera deras fältsäljarorganisation med Swedols butikskedja.

Swedols expansion sker huvudsakligen organiskt genom nyetablering av egna butiker samt utveckling av befintliga butiker. Som komplement till den organiska tillväxten kan strategiska förvärv undantagsvis förekomma.

Klicka här för att läsa Remium Review på bolagets Q3-rapport

Klicka här för att räkna på aktien