UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Ställ din fråga!

00:00 / 28 december 2009 Article

Vi närmar oss årsskiftet med stormsteg och snart har vi ett nytt spännande börsår framför oss. Det kan därför vara dags att se över portföljen och uppdatera sig om vad som har hänt under senaste tid i ens intressebolag. När så görs är det inte otroligt att det dyker upp en del frågetecken som man som investerare söker svar på.

För att bemöta denna efterfrågan på information har vi byggt en funktion där du själv får chansen att ställa en eller flera frågor till VD i ditt intressebolag. Detta gör du snabbt och enkelt i formuläret under den senaste intervjun för respektive bolag.

Alla frågor som kommer in till oss läses igenom. Anser vi att de är av intresse för marknaden som helhet är chanserna goda att de kommer att dyka upp vid ett framtida intervjutillfälle. Nya intervjuer kommer att genomföras i flertalet bolag både innan och efter rapporterna för det fjärde kvartalet.

Exempel på teman som kan vara intressanta för frågor:

  • Finns det något som du inte riktigt förstår vad gäller bolagets verksamhet
  • Var det något i den senaste rapporten som var oklart
  • Undrar du något om hur marknadsläget har sett ut under senaste tid
  • Har det släppts ett pressmeddelande med information som du skulle vilja få förtydligad